Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lepené izolované styky
nadlimitní Zadáno 25.05.2012 01.06.2012 12:49
Pražce vyhýbkové
nadlimitní Zadáno 24.05.2012 01.06.2012 13:02
Výzva k předložení nabídky "Technická kontrola speciálního vozidla - měřicího vozu pevných trakčních zařízení a oprava měřicího sběrače"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2012 07.06.2012 16:00
Pražce příčné JŘBU
nadlimitní Zadáno 08.05.2012 01.06.2012 12:56
Dodávka lezeckých skupin jednotek HZS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2012 18.05.2012 11:00
Příčné pražce
nadlimitní Zadáno 03.05.2012 22.06.2012 14:00
Podpora provozu a údržba IS Pozemky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2012 27.04.2012 12:00
Poskytnutí licence aplikací LN a zajištění provozu a podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012 12.04.2012 12:00
Zajištění údržby IS IPSEE
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2012 10.04.2012 13:30
Kompletní administrace procesu čerpání dotací z OPŽP pro projekty SŽDC v období 2012-2013 (Prioritní osa 6)“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 06.04.2012 14:00
Měření stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a tepelných zdrojů ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro SŽDC, státní organizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2012 03.04.2012 10:00
Servis elektronických prvků pro SSZT Praha západ
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.03.2012 05.04.2012 00:00
Uzavření smlouvy o programu Bentley SELECT
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2012 19.03.2012 14:00
Úklidové služby-úklid objektů ředitelství SŽDC
nadlimitní Zadáno 21.02.2012 19.03.2012 12:00
Hygienické prostředky 2012
nadlimitní Zadáno 02.02.2012 20.02.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016