Veřejná zakázka: Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004301
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 444
Systémové číslo: P17V00000435
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492314
Počátek běhu lhůt: 14.07.2014
Nabídku podat do: 19.08.2014 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby jsou sanační opatření, která představují kombinaci aktivních a pasivních sanačních prvků, používaných k zajištění skalních stěn a svahů proti negativním účinkům skalních řícení. Půjde o odstranění vegetace a vzrostlých stromů, očištění skalních stěn, jejich překrytí ocelovou ochrannou sítí a vybudování dynamických bariér.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy