Veřejná zakázka: Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004313
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 447
Systémové číslo: P17V00000438
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492320
Počátek běhu lhůt: 14.07.2014
Nabídku podat do: 25.02.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Technicko-provozní studie (dále jen studie) bude svou náplní řešit problematiku vysokorychlostních tratí (VRT) v komplexní rovině. Studie zohlední vývoj dálkové dopravy v Evropském společenství a prověří návaznost základní sítě vysokorychlostních tratí v ČR na síť v sousedních zemích, kde v současnosti probíhá aktualizace její koncepce. Náplní studie bude řešení dopadu nových technických požadavků a nároků konstrukce VRT na stávající legislativu a návrh nových nebo úprav stávajících norem ČSN, předpisů SŽDC, legislativy ČR nebo jiných standardů pro otázky, které nejsou dostatečně řešeny stávající národní legislativou. Součástí bude i zdůvodnění navrhovaných úprav a doporučených řešení se zohledněním platných a závazných dokumentů Evropského společenství (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství).
Studie bude vycházet z návrhu plánované sítě „rychlých spojení“, jejichž součástí je i síť VRT, vytvořeného na základě nové podoby sítě TEN-T, viz přiložená mapka.
Dle podmínek, navržených studií, budou navrhovány úseky sítě s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky