Veřejná zakázka: Přestavba soupravy NDT

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004688
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 462
Systémové číslo: P17V00000453
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.07.2014
Žádost o účast podat do: 08.09.2014 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba soupravy NDT
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je přestavba a doplnění diagnostické soupravy nedestruktivních technologií (dále jen „DS NDT“) zadavatele na kompaktní motorovou jednotku defektoskopické kontroly (dále jen „DJ NDT“) určenou pro automatickou identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic dle Vyhlášky MD. DJ NDT bude tvořena z hnacího vozidla, měřicího vozu a řídícího vozu a bude vybavena měřícími systémy ultrazvukové kontroly kolejnic (UT) a kontroly kontaktně únavových vad vířivými proudy (ET). Detaily jsou uvedeny v dokumentu Technické podmínky a specifikace, který je součástí Zadávací dokumentace (Svazek č.4 dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 148 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy