Veřejná zakázka: Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004675
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 461
Systémové číslo: P17V00000452
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 493411
Počátek běhu lhůt: 28.07.2014
Nabídku podat do: 24.10.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín - Převýšov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury – zejména výměna železničního svršku a oprava železničního spodku, kde dojde k lokálním sanacím železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí. Dále bude opraven nevyhovující stav nástupišť, konstrukcí železničních přejezdů a umělých staveb (propustků a mostů). Bude provedena oprava zabezpečovacího zařízení, včetně železničních přejezdů, oprava podpěr trakčního vedení, elektrického ohřevu výhybek a ukolejnění. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 358 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky