Veřejná zakázka: Stavební úpravy žst. Třebíč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004393
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 448
Systémové číslo: P17V00000439
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492596
Počátek běhu lhůt: 18.07.2014
Nabídku podat do: 04.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy žst. Třebíč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Kolejové úpravy v žst. Třebíč - zřízení nové kusé odstavné koleje č.2a pro osobní soupravy, včetně úprav zabezpečovacího a silnoproudého zařízení.
2. Vybudování nástupiště v žst. Třebíč - zřízení bezbariérového nástupiště délky 190m u koleje č.2 včetně vybavení (přístřešky, osvětlení, rozhlas, informační systém).
3. Vybudování nákladiště v žst. Třebíč - rekonstrukce stávajícího nákladiště u koleje č.7 v délce 120m. Rekonstrukce spočívá ve zřízení boční rampy délky 30m a v rekonstrukci nákladiště ve zbývající délce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 51 043 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky