Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava výhybek a kolejí v žst. Kolín v obvodu st. 5 a 7
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.05.2021 31.05.2021 08:00
Nákup vysokotlakého mycího zařízení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Soubor 5 staveb: Doplnění závor na PZS A: (P6541) v km 1,053; B: (P6550) v km 6,990; C: (P6578) v km 24,295 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách; D: (P6669) v km 2,486 TÚ Litovel – Senice na Hané; E:(P7598) v km 98,416 trati Olomouc–Nezamyslice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.05.2021 19.05.2021 10:00
Oprava mostu v km 3,949 v úseku Opava východ - Hradec nad Moravicí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.05.2021 20.05.2021 10:30
Železniční mosty pod Vyšehradem
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka světelných zdrojů a svítidel OŘ Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 09:30
Dodávka elektroinstalačního materiálu OŘ Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 09:00
Dodávka zařízení pro identifikaci mezižílových a plášťových poruch zabezpečovacích kabelů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 08:00
Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 01.06.2021 12:00
Oprava osvětlení v žst. Ostrava-Kunčice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 09:00
Oprava trakčního vedení v úseku Louky nad Olší - Karviná
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 09:45
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2021-2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 18.05.2021 08:00
Nákup a dodávka kancelářských potřeb - KLIP rámy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.05.2021 18.05.2021 09:00
Speciální hnací vozidlo ASP – prodej movitého majetku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.05.2021 24.05.2021 12:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Rožná
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.05.2021 26.05.2021 08:00
všechny zakázky