Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 62,000 - 63,000
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.12.2023 04.01.2024 08:00
Výstavba PZS v km 15,682 (P2056) a v km 16,208 (P2057) úseku Úpořiny - Radejčín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.12.2023 18.12.2023 09:00
Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu OŘ Plzeň 2024 – 2025
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2023 10.01.2024 09:00
Kalibrace a servis specifických zabezpečovacích a sdělovacích technologií OŘ Plzeň 2024-2026
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2023 19.12.2023 08:30
Opravy mechanizace pro údržbu zeleně u OŘ Ostrava 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2023 19.12.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2024 - zajištění servisu a údržby automatických vrat, brán, závor, rolet a dveří
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2023 19.12.2023 08:00
OOPP v obvodu OŘ Ostrava 2023 – 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2023 21.12.2023 08:00
Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Opava východ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2023 19.12.2023 08:30
Kdyně ON – oprava výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.12.2023 19.12.2023 09:00
Odborné revize, prohlídky a zkoušky UTZ tlakových pro rok 2024/2025 - oblast Olomouc (mimo drážní vozidla)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 06.12.2023 18.12.2023 08:00
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2023 15.12.2023 09:00
Rekonstrukce nástupiště v žst. Holice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 09:00
Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov střed
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 09:30
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2023 14.12.2023 09:00
„Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2023 03.01.2024 10:30
všechny zakázky