Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.10.2023 17.10.2023 08:00
Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Plzeň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.10.2023 16.10.2023 09:00
Vzorové listy světlých tunelových průřezů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.10.2023 17.10.2023 14:00
Kralice nad Oslavou ON – PD oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.10.2023 20.10.2023 09:00
Rapotice ON – PD oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.10.2023 20.10.2023 09:00
Dohled nad EZS u technol. objektů v obvodu OŘ Praha 2023 - 2027
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.10.2023 13.10.2023 08:00
Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole (TPI)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.10.2023 13.10.2023 09:30
Soubor staveb - Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.10.2023 20.10.2023 09:00
Zajišťování uzavírek železničních přejezdů v obvodu OŘ Plzeň 2023-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.10.2023 16.10.2023 09:00
Rámcová dohoda na dodávky čteček čárových kódů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.10.2023 16.10.2023 08:30
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ PHA 2024 – 2025
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2023 02.11.2023 08:00
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST OŘ UNL 2023-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2023 11.10.2023 08:30
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Liberec
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2023 01.11.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Pardubice
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2023 01.11.2023 08:30
Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS v obvodu OŘ HKR 2024–2025 – oblast Hradec Králové
podlimitní Příjem nabídek 29.09.2023 01.11.2023 08:00
všechny zakázky