Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: "Syntéza hlasu"
mimo režim ZZVZ Zadávání 05.06.2023 23.06.2023 13:00
Implementace ETCS Regional Studénka - Bílovec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2023 15.06.2023 10:30
Oprava mostních objektů v úseku Žatec - Postoloprty
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2023 15.06.2023 08:00
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2023 16.06.2023 10:00
Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2023 15.06.2023 08:30
Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.06.2023 26.06.2023 09:00
Výstavba PZS P1815 v km 57,572 trati Rakovník – Bečov n T.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2023 19.06.2023 09:00
Oprava silnoproudých zařízení v žst. Osíčko
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2023 15.06.2023 09:00
Soubor staveb: 1. Zajištění skalních masivů na trati Miroslav - Střelice; 2. Zajištění skalních masivů na trati Moravské Bránice - Oslavany
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2023 23.06.2023 09:30
Předběžná tržní konzultace: "Prevence úniku dat"
mimo režim ZZVZ Zadávání 02.06.2023 12.06.2023 12:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P732, P733 a P734 na trati Domažlice-Planá
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.06.2023 23.06.2023 09:00
Digitální měřící čepy 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.06.2023 13.06.2023 09:30
Zajištění pitného režimu pro zaměstnance OŘ Plzeň 2023-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.06.2023 12.06.2023 09:00
Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Nerudova 773/1, Olomouc
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.05.2023 14.06.2023 10:00
Zajištění servisních služeb v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5, Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.05.2023 14.06.2023 09:00
všechny zakázky