Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Testovací a programovací prostředek pro Eurobalízy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.05.2024 03.06.2024 08:00
Rekonstrukce ŽST Chabařovice
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 25.06.2024 09:00
Pásový minidumper včetně přepravníku pro minidumper a minirypadlo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 08:00
Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 20.06.2024 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad silnoproudého zařízení a TV 2024/2027
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 13.06.2024 09:00
Beroun - vypracování projektové dokumentace na opravu haly mechanizačního střediska
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 08:00
PD - Oprava osvětlení žst. Milotice nad Opavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 31.05.2024 08:00
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.05.2024 30.05.2024 09:00
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice - Znojmo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.05.2024 03.06.2024 08:30
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2024 25.06.2024 07:15
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2024 25.06.2024 07:15
Pravidelný servis, revize a údržba automatických dveří, rolovacích mříží, sekčních vrat a pohonů v obvodu OŘ PHA 2024-2026
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.05.2024 06.06.2024 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 - oblast SEE Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.05.2024 12.06.2024 08:00
Přestavba propustku v 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.05.2024 30.05.2024 09:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“ – 2. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 24.06.2024 09:00
všechny zakázky