Správa železnic, státní organizace od 3. 8. 2020 mění profil zadavatele (elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek). Původní webová adresa profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/ byla nahrazena adresou https://zakazky.spravazeleznic.cz/ . Do 9. 11. 2020 bude při zadání staré webové adresy probíhat automatické přesměrování na novou webovou adresu profilu zadavatele. Po 9. 11. 2020 bude pro přístup na profil zadavatele nutné již zadat novou adresu profilu. Veškerá komunikace se zadavatelem při zadávacích řízení, včetně podávání nabídek, žádostí o účast a žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, bude po 3. 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/ .

Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů.

Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Všestary - dopravní kancelář - vodovodní a kanalizační přípojka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 17.12.2020 08:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 05.01.2021 09:00
Výstavba odbočky Rajhrad
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 16.12.2020 10:00
Pravidelné školení jeřábníků, vazačů a kurzy nových jeřábníků, vazačů břemen a obsluhovatelů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 16.12.2020 09:00
Opravy mechanizace u OŘ 2021 - Údržba kolejových mechanismů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 16.12.2020 08:00
Soubor staveb: „Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem"; „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku"; „Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku"
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 04.12.2020 17.12.2020 09:00
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v úseku Straškov – Bříza obec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 18.12.2020 09:00
Respirátory FFP2
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 10.12.2020 08:00
Oprava propustků na trati Světlá – Čerčany a Havlíčkův Brod - Pardubice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 15.12.2020 08:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 21.12.2020 09:00
Informační centrum Správy železnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 17.12.2020 09:00
Oprava mostních objektů na trati Havlíčkův Brod - Humpolec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 15.12.2020 08:00
Oprava MVTV 2-111
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2020 16.12.2020 08:00
Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumec n. Cidlinou - Křinec
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2020 16.12.2020 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2020 14.12.2020 13:00
všechny zakázky