Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov - Poběžovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2022 21.12.2022 09:00
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) Kolín (mimo) (DSP+PDPS+AD)
nadlimitní Příjem nabídek 09.12.2022 09.01.2023 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - tepelné zdroje rok 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2022 21.12.2022 08:00
Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.12.2022 05.01.2023 09:00
Revize elektrických zařízení UTZ sdělovací a zabezpečovací techniky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.12.2022 20.12.2022 08:30
Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 08.12.2022 17.01.2023 09:00
Předběžná tržní konzultace: „Network Detection and Response“
mimo režim ZZVZ Zadávání 08.12.2022
Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2022 19.12.2022 09:00
Implementace ETCS Regional Tanvald - Harrachov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2022 16.12.2022 09:00
Střelice – oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 07.12.2022 04.01.2023 08:00
Revize 7 vozů SEE
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2022 14.12.2022 08:00
Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2022 15.12.2022 09:00
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2023
nadlimitní Příjem nabídek 05.12.2022 11.01.2023 10:00
Provozní revize, prohlídky a zkoušky tlakových zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Olomouc na roky 2023,2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2022 13.12.2022 10:00
Oprava mostů v úseku Č. Krumlov - Kájov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 05.12.2022 19.12.2022 09:00
všechny zakázky