Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.04.2024 26.04.2024 08:00
Dodání a montáž vrat (sekčních, otvíravých) v obvodu OŘ UNL
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.04.2024 22.04.2024 08:30
Nákup přepravního kontejneru
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.04.2024 22.04.2024 10:00
Nákup pásové svahové sekačky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.04.2024 22.04.2024 09:30
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice – 2. etapa (hala, křídla)_výkon technických dozorů stavebníka (asistentů správce stavby) v profesi pozemní stavby
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 12.04.2024 24.04.2024 10:30
Bílovice nad Svitavou, budova ON – oprava bytové jednotky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 29.04.2024 09:00
Nákup kolové svahové sekačky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 15.05.2024 09:00
Výstavba zastřešení v žst. Aš
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny - Nemilkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.04.2024 02.05.2024 09:30
Doplnění závor na přejezdu P6259 v km 31,104 na trati Tábor - Písek
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.04.2024 18.04.2024 09:00
Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.04.2024 24.04.2024 08:30
Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 10.04.2024 06.05.2024 08:30
Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2024 22.04.2024 08:00
Rekonstrukce nástupiště na zastávce Nová Paka město
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 09.04.2024 23.04.2024 10:30
všechny zakázky