Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: „Provozování obchodních jednotek souboru kulturní sály Fantovy budovy“
mimo režim ZZVZ Zadávání 03.12.2021
RS 4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2021 06.01.2022 13:00
Předběžná tržní konzultace: „Evidence majetku pomocí RFID“
mimo režim ZZVZ Zadávání 03.12.2021
Ostrava Svinov ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 03.12.2021 16.12.2021 09:00
Omezení provozu na komunikacích - mostní objekty - 2022 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.12.2021 10.12.2021 10:00
Poskytování služeb dohledového přijímacího a poplachového centra
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2021 13.12.2021 09:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků v obvodu OŘ Praha 2021 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2021 09.12.2021 08:00
Nákup náhradních dílů pro kolejovou mechanizaci u ST OŘ OVA 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2021 10.12.2021 09:00
Opakované revize a zkoušky elektrických spotřebičů OŘ Praha 2021 - 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2021 10.12.2021 08:00
Opravy a údržba strojů a přístrojů - Servis klimatizací
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.12.2021 13.12.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace k projektu veřejné zakázky na P+R stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt"
nadlimitní Zadávání 30.11.2021
Zajištění servisu, údržby, oprav a revizí eskalátorů v objektech ve správě OŘ Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.11.2021 09.12.2021 09:00
„RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou“; Zpracování dokumentace pro územní řízení
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 31.01.2022 13:00
„RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice“; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 18.01.2022 13:00
všechny zakázky