Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava geometrických parametrů koleje 2024–2025 u ST Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.02.2024 13.03.2024 08:30
Dodávka vybavení toalet
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.02.2024 11.03.2024 09:00
Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.02.2024 07.03.2024 09:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice“ – 2.etapa (hala, křídla) - BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.02.2024 01.03.2024 09:00
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř“ – BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.02.2024 01.03.2024 08:30
Oprava mostů v úseku Loket předměstí - Nové Sedlo
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.02.2024 01.03.2024 08:00
Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice – Mikulovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.02.2024 01.03.2024 10:30
„Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa - TPI
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.02.2024 01.03.2024 09:30
Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593) a na přejezdu 37,403 (P6594) trati Prostějov hl.n. - Třebovice v Čechách
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.02.2024 29.02.2024 10:30
Náhrada přejezdu P5041 v km 12,055 trati Přelouč - Prachovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.02.2024 29.02.2024 09:30
Náhrada přejezdu P6901 v km 33,877 trati Svitavy – Žďárec u Skutče
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.02.2024 29.02.2024 10:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice – Volary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 10:00
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Zrušení přejezdu P5572 v km 102,054 na trati Horní Dvořiště - České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 09:00
Zajištění servisu a údržby výtahů v obvodu OŘ Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 09:00
všechny zakázky