Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava TV v úseku Polom - Hranice n/M
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.09.2021 07.10.2021 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků u OŘ Praha 2021 - 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 09:00
Realizace tisku knižní podoby jízdních řádů Správy železnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 01.10.2021 11:00
Oprava PZS na trati Přerov - Břeclav - 1. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 08:00
Novosedly ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 11.10.2021 09:00
Oprava TV v uzlu Brno - zpětné vedení a ukolejnění TTS EOV
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 30.09.2021 08:00
Zrušení přejezdu P 4927 v km 356,728 trati Česká Třebová - Praha a nahrazení alternativním přístupem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 06.10.2021 09:00
Studénka ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 10:00
Štramberk ON
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 09:00
Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 04.10.2021 09:30
Přeprava zásilek 2021 - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 08:00
Operativní odstranění neodkladných závad na trati Brno - Golčův Jeníkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 01.10.2021 08:00
Nákup drobné mechanizace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 30.09.2021 08:00
Havarijní oprava přípojky a osvětlení Ondřejovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 20.09.2021 29.09.2021 08:00
Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 17.09.2021 30.09.2021 08:00
všechny zakázky