Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pravidelná servisní prohlídka technologie pojízdné měřící laboratoře 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2024 02.08.2024 07:30
Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2024 01.08.2024 08:30
Stabilizace železničního bodového pole na vybraných úsecích trati
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2024 07.08.2024 09:00
Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 08:00
Doplnění závor na přejezdu P6318 v km 17,918 na trati Tábor – Bechyně
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2024 31.07.2024 10:00
Vyhodnocení aerodynamických efektů na III. TŽK
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov - Hoštejn na trati Přerov - Česká Třebová
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2024 02.08.2024 09:00
Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice – Černý Kříž
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.07.2024 31.07.2024 09:00
Opravy osobních a nákladních výtahů a plošin v obvodu OŘ PHA 2024-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.07.2024 31.07.2024 09:00
Diagnostika a statické posouzení mostu s předpjatou nosnou konstrukcí v km 39,414 na trati Beroun - Rakovník
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.07.2024 30.07.2024 07:30
Nákup tuhých paliv pro spalování v energetických zdrojích pro OŘ PHA 2024-2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 19.07.2024 01.08.2024 07:30
Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení OŘ PHA 2024 – 2025
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.07.2024 31.07.2024 10:00
Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo)
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 23.08.2024 09:00
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“, SO 22-78-06 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu skladu p.č.st. 231/1
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 17.09.2024 10:00
Modernizace osvětlení ve vybraných lokalitách 2024 - OŘ PHA
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 18.07.2024 30.07.2024 08:00
všechny zakázky