Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.09.2022 12.10.2022 10:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PLZ 2022/2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.09.2022 21.10.2022 09:00
Dodávka návěstidel pro pomalé jízdy pro OŘ HKR
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.09.2022 14.10.2022 08:00
Dodávka ručního nářadí na zimní údržbu u OŘ HKR 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.09.2022 12.10.2022 08:00
Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.09.2022 20.10.2022 08:00
Diagnostika a přepočty strategických přemostění v obvodu OŘ Praha – I. etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.09.2022 10.10.2022 07:30
Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.09.2022 10.10.2022 09:00
Oprava a údržba skalních zářezů u ST v obvodu OŘ Brno 2023-2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.09.2022 20.10.2022 08:00
RS 1 VRT Praha-Vršovice – Praha-Běchovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.09.2022 12.10.2022 09:00
Oprava nástupišť v žst. Rumburk
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.09.2022 18.10.2022 08:30
Veselí nad Moravou - budova TO - realizační projekt
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.09.2022 06.10.2022 08:00
Výběr a zpracování tržeb z pokladen turniketů a mincovníků veřejných WC v obvodu OŘ Praha 2022-2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.09.2022 06.10.2022 08:00
Opravy eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha 2022 - 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.09.2022 07.10.2022 08:00
Periodická oprava REV MVTV 2.2 – 001
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.09.2022 06.10.2022 09:00
Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.09.2022 06.10.2022 09:00
všechny zakázky