Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhrada zastřešení nástupišť v žst. Ostrava - Vítkovice - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 05.11.2021 10:00
Opravy mechanizace u OŘ Ostrava 2021 - Revize a kontroly železničních nákladních vozů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.10.2021 05.11.2021 09:00
Investiční nákup programu ATLAS DMT
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 03.11.2021 09:00
Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice - etapa I
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 05.11.2021 08:00
Statické posouzení mostů v oblasti OŘ Hradec Králové
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 03.11.2021 12:00
Prohlídky UTZ sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Hradec Králové 2022 -2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 09.11.2021 09:00
Dodávka nátěrových hmot a příslušenství pro SEE 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.10.2021 09.11.2021 08:00
Adamov – Blansko, BC
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2021 04.11.2021 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťování údržby, opravy, rozvoje, modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb na období roku 2022
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 22.11.2021 09:00
Studie proveditelnosti trati Ostrava-Svinov – Opava východ – Krnov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2021 08.11.2021 10:00
Oprava sociálních zařízení b. j. OŘ Olomouc
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2021 03.11.2021 08:30
Rekonstrukce objektu garáží a sociálního zařízení HZS Přerov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2021 03.11.2021 08:00
Stabilizace zajišťovacích značek na vybraných tratích ve Správě tratí Brno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 22.10.2021 02.11.2021 09:00
Stabilizace zajišťovacích značek na vybraných tratích ve Správě tratí Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 21.10.2021 01.11.2021 13:00
Chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2022
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2021 19.11.2021 08:00
všechny zakázky