Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba PZS v km 28,238 (P4290) trati Hanušovice – Mikulovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 12.08.2021 10:00
Pořizování náhradních dílů na opravy a údržbu služebních automobilů OŘ Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 12.08.2021 08:00
Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok, BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 12.08.2021 09:00
Nákup elektrických tabulových nůžek na plech
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 17.08.2021 08:00
Základní kurzy a pravidelné školení jeřábníků, vazačů břemen a obsluhovatelů plošin 2021 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 13.08.2021 08:30
Provozní revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení pro oblast Hradec Králové 2021 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 13.08.2021 08:00
Provozní revize elektrických zařízení pro oblast OŘ Hradec Králové 2021 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 02.08.2021 17.08.2021 08:00
Výstavba lávky pro pěší v ŽST Davle
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2021 13.08.2021 09:00
Dodávka mechanického, hydraulického nářadí a zařízení OŘ Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2021 10.08.2021 09:00
Pořízení rádiem řízené svahové sekačky včetně příslušenství
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2021 12.08.2021 09:00
Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2021 02.09.2021 09:00
Instalace FVE na výpravní budově v ŽST Děčín východ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2021 11.08.2021 10:00
Nákup materiálu osvětlení pro běžnou údržbu a opravy v obvodu OŘ Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2021 12.08.2021 09:00
Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2 - BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 10:30
Nákup ručního nářadí na zimní údržbu
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2021 11.08.2021 09:00
všechny zakázky