Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že zákonem č. 367/2019 Sb. ze dne 17. 12. 2019, kterým se mění zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo mimo jiné i ke změně názvu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na nový název Správa železnic, státní organizace, a to s účinností od 1. 1. 2020.

K této změně došlo ze zákona (ex lege), když zápis nového názvu do veřejného rejstříku nemá konstitutivní charakter.

V daném případě se nejedná o právní nástupnictví, totožnost subjektu zůstává zachována. Ostatní údaje vztahující se k naší organizaci (jako jsou sídlo, právní forma, IČ, bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy atd…) zůstávají beze změny.

Změna názvu naší organizace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše organizace vůči svým obchodním partnerům ani na jejich práva a závazky vůči naší organizaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší organizací a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány s použitím nového názvu Správa železnic, státní organizace. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci výhradně tento nový název.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění servisu, údržby, oprav a revizí eskalátorů v objektech ve správě OŘ Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.11.2021 09.12.2021 09:00
Revizní činnost elektrického zařízení SEE v obvodu OŘ Plzeň 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.11.2021 09.12.2021 09:00
Technické plyny - 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 09.12.2021 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OLC 2022
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 09.12.2021 08:30
Revize a opravy hasicích přenosných přístrojů a hydrantů pro oblast Liberec 2022 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 09.12.2021 09:00
Revize a opravy hasicích přenosných přístrojů a hydrantů pro oblast Pardubice 2022 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 09.12.2021 08:30
Revize a opravy hasicích přenosných přístrojů a hydrantů pro oblast Hradec Králové 2022 - 2024
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 09.12.2021 08:00
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.11.2021 10.12.2021 09:00
Svařování, navařování, broušení a opravy ČZ v obvodu OŘ Brno 2022 - 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 08.12.2021 08:00
Obsluha a zajištění dohledového centra „Křenovka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 07.12.2021 08:00
Nákup brzdového obložení DIAFRIKT S3 pro kolejová vozidla MUV 69 a provedení repase na MUV 74 a 75
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 06.12.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022 – Oprava osvětlení a EOV v obvodu OŘ - PD
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 07.12.2021 10:00
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 25.11.2021 09.12.2021 08:00
85093 – Prodloužení předplatného Adobe o 1 rok
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2021 06.12.2021 13:00
Oprava drobné mechanizace u OŘ Brno – rázové utahováky, vrtačky kolejnic
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.11.2021 06.12.2021 09:00
všechny zakázky