Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa železnic, státní organizace
IČO: 70994234
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zavedení systému kvalifikace u Správy železnic

Systém kvalifikace umožní dodavatelům, aby prokázali kvalifikaci nezbytnou pro účast ve výběrových řízeních Správy železnic předem na období 36 měsíců. Dodavatelé zařazení v systému kvalifikace tak nebudou muset ve výběrových řízeních soutěžených prostřednictvím Systému kvalifikace předkládat kvalifikační doklady v každé své nabídce. Zavedením tohoto systému dojde ke značnému snížení administrativní zátěže dodavatelů s účastí ve výběrových řízeních Správy železnic.

Veškeré informace o systému kvalifikace naleznete na webových stránkách webových stránkách Správy železnic v sekci Dodavatelé/Odběratelé a v Informačním systému kvalifikace dodavatelů na adrese https://iskd.spravazeleznic.cz.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Servisní služby pro služební vozidla Správy železnic, Stavební správy západ - oblast Ústí nad Labem
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Servisní služby pro služební vozidla tovární značky Hyundai, Správy železnic, Stavební správy západ
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Dodávka a montáž kancelářského vybavení pro PO České Budějovice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 17.04.2023 09:30
Kurz bezpečné jízdy - škola smyku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 14.04.2023 09:00
Výměna kolejnic v úseku žst. Ostrava hl.n. - Ostrava Kunčice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Provedení servisu a oprav elektronických stavědel u SSZT Jihlava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.03.2023 25.04.2023 08:00
Předběžná tržní konzultace: „Management událostí stavu sítě“
mimo režim ZZVZ Zadávání 30.03.2023 21.04.2023 12:00
Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u Mariánských Lázní a TT Mýto u Rokycan
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.03.2023 14.04.2023 10:00
Opravné a údržbové práce v obvodu SSZT Brno 2023-2027
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.03.2023 13.04.2023 08:00
Nákup akumulátorové pracovní techniky pro údržbu žel. svršku pro OŘ Praha 2023
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 09:30
Oprava mostu v km 67,750 na trati Horní Cerekev - Tábor
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 13.04.2023 09:00
Cyklická údržba trati v úseku Praha-Holešovice - Vraňany
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 25.04.2023 08:00
Dodání ručních mobilních skenerů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 12.04.2023 09:00
Oprava mostu v km 73,743 na trati Hanušovice - Lichkov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.03.2023 13.04.2023 09:00
všechny zakázky