Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004606
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 455
Systémové číslo: P17V00000446
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.07.2014
Nabídku podat do: 19.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace, která ve sloučené formě zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby v podrobnostech, které specifikují předmět veřejné zakázky v nezbytném rozsahu pro možnost zadání realizace stavby ( vyhláška č.230/2013 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezí předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazme výměr).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy