Veřejná zakázka: Odtranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov- Hanušovice(mimo) - Rámzová(mimo) - Jeseník(mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004573
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 453
Systémové číslo: P17V00000444
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2014
Nabídku podat do: 15.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odtranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov- Hanušovice(mimo) - Rámzová(mimo) - Jeseník(mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu stavby:" Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov- Hanušovice(mimo) - Ramzová(mimo)- Jeseník(mimo), podle zadávací dokumentace tvořené záměrem projektu této stavby v digitální podobě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy