Veřejná zakázka: Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004303
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 445
Systémové číslo: P17V00000436
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492313
Počátek běhu lhůt: 14.07.2014
Nabídku podat do: 19.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby jsou sanační opatření, která představují kombinaci aktivních a pasivních sanačních prvků, používaných k zajištění skalních stěn a svahů proti negativním účinkům skalních řícení. Půjde o odstranění vegetace a vzrostlých stromů, očištění skalních stěn, jejich překrytí ocelovou ochrannou sítí, vybudování záchytných plotů, ocelového zábradlí, záchytného valu a akumulačního prostoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy