Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
31072 Dopravní deník
VZ malého rozsahu Zadáno
32011 ComposT – databáze složení vlaků
VZ malého rozsahu Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
nadlimitní Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
VZ malého rozsahu Zadáno
83040 – Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
CDP Praha
VZ malého rozsahu Zadáno
Centrální venkovní chladící jednotky
VZ malého rozsahu Zadáno
Chlazení kanceláří – vnitřní jednotky
VZ malého rozsahu Zadáno
Controlling EKDNU - konverze databáze do SAPu
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodání a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka elektřiny na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka elektřiny na rok 2017
nadlimitní Zadáno
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016