Veřejná zakázka: Modernizace 7 KS speciálních vozidel typu SVP

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004295
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 442
Systémové číslo: P17V00000433
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.07.2014
Žádost o účast podat do: 26.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace 7 KS speciálních vozidel typu SVP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 7KS speciálních vozidel typu SVP, dle technických požadavků zadavatele, konkretizovaných v příloze č.1 této zadávací dokumentace, včetně dodávky dílů prvního vybavení, vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č.1 této zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy