Veřejná zakázka: Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004555
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 452
Systémové číslo: P17V00000443
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492902
Počátek běhu lhůt: 22.07.2014
Nabídku podat do: 30.09.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním účelem veřejné zakázky „Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.“ je rekonstrukce traťové koleje Křižany - Karlov pod Ještědem v km 129,590 až km 136,333. V tomto úseku trati je 5 tunelů, 19 propustků a 8 mostních objektů. V rámci rekonstrukce bude u všech mostů a propustků odstraněn stavební stav 3. Dále jsou v rekonstruovaném úseku 3 železniční přejezdy. V rámci stavby na 2 z nich bude zřízena nová přejezdová konstrukce. Železniční přejezd v ev. km 133,497 bude na základě rozhodnutí Drážního úřadu ČR č.j. DUCR-10664/14/Pl ze dne 24.02.2014 zrušen.
V místě stavby se dále nachází železniční zastávky Novina a Kryštofovo Údolí. Nástupiště obou zastávek budou rekonstruována a nově osvětlena.
Stavba rovněž povede k odstranění propadu rychlosti v tomto traťovém úseku, zavedena bude rychlost pro nedostatek převýšení I = 130 mm. Nová nástupiště na zastávkách zvýší bezpečnost cestujících a plynulost provozu při zastavení vlaku.
Železniční trať č. 086 (TÚ 1141) Česká Lípa – Liberec, na níž se DÚ 18 Křižany – Karlov p. J. nachází, je spojnicí krajského města s okresem Česká Lípa a je po ni provozována rychlíková doprava z Liberce do Ústí nad Labem.
Definiční úsek 18, který je předmětem stavby, začíná v žst. Křižany a končí v žst. Karlov pod Ještědem. Délka tohoto DÚ je 6,63 km. Celá trať Česká Lípa - Liberec je zařazena mezi celostátní tratě.
Na trati Česká Lípa – Liberec je provozována především osobní doprava, sloužící jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům Libereckého kraje.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 90 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky