Veřejná zakázka: Bezpečnostní služby - ostraha objektů SŽDC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00004581
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 454
Systémové číslo: P17V00000445
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.07.2014
Nabídku podat do: 11.08.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bezpečnostní služby - ostraha objektů SŽDC
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem podlimitní veřejné zakázky na služby je nepřetržitá fyzická ostraha movitého a nemovitého majetku a recepční služby v objektech zadavatele v dále uvedeném rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy