Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) - Přerov - Ostrava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3010
Systémové číslo: P18V00001598
Evidenční číslo zadavatele: 61818202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-039274
Datum zahájení: 08.11.2018
Nabídku podat do: 21.01.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) - Přerov - Ostrava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování „Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov - Ostrava“ a veškerých souvisejících podkladů („Dílo“) v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě o dílo. Hlavním cílem a náplní této veřejné zakázky je navrhnout v rámci konceptu Rychlých spojení proveditelné řešení pro uspokojení budoucí vnitrostátní i přeshraniční přepravní poptávky mezi Brnem a Ostravou pro segment osobní železniční dopravy dálkové a meziregionální, včetně zohlednění potřeb dálkové dopravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky