Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kancelářský papír
nadlimitní Zadáno 25.01.2012 12:00
Klimatizace 1. etapa – objekt Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Klimatizace 2. etapa – objekt Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Klimatizace 3. etapa – objekt Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Klimatizace 4. etapa - objekt Dlážděná
VZ malého rozsahu Zadáno
Klimatizace kanceláří objektu Pernerova
podlimitní Zadáno
Komplexní poskytovatel služeb pro informační systém SAP
VZ malého rozsahu Zadáno
Komplexní služby administrátora pro veřejnou zakázku - Příprava, zpracování a podpora při realizaci projektů z fondů EU v období 2014-2020
VZ malého rozsahu Zadáno
Kompozitové tlakové lahve
VZ malého rozsahu Zadáno
Komunikační kampaň železniční spojení Praha - Letiště Václava Havla
VZ malého rozsahu Zadáno
Lehké záchranářské přilby
VZ malého rozsahu Zadáno
Metodika způsobu ukládání a archivace územně analytických podkladů a jejich poskytování
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace osobního výtahu v objektu "Dlážděná"
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace osobního výtahu v objektu "Křižíkova"
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace taťového úseku Praha Běchovice - Úvaly - ZL č. 19,33,40,42,44,40,51 a 52
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016