Veřejná zakázka: Metodika způsobu ukládání a archivace územně analytických podkladů a jejich poskytování

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00007134
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 265
Systémové číslo: P17V00000256
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Metodika způsobu ukládání a archivace územně analytických podkladů a jejich poskytování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh metodiky pro jednotný systém způsobu ukládání územně analytických podkladů a jejich poskytování orgánům veřejné správy. Detailní metodika ukládání prostorových dat bude navržena tak, aby bylo maximálně využito stávající hardwarové vybavení, nově pořízené vybavení a především byla data ukládána v podobě zajišťující jejich bezproblémové využití všemi externími subjekty tj. městy a obcemi se samosprávnou působností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky