Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrická požární signalizace EPS
VZ malého rozsahu Zadáno
Elektrická požární signalizace v objektu GŘ SŽDC Křižíkova
VZ malého rozsahu Zadáno
Elektronická evidence právních případů, kauz a sporů včetně archivace dokumentů v prostředí SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 1 (PS 111)
VZ malého rozsahu Zadáno
EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno
GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová
VZ malého rozsahu Zadáno
Herbicidy 2014
nadlimitní Zadávání 31.03.2014 10:00
Hygienické prostředky
nadlimitní Zadáno 30.06.2011 10:00
Hygienické prostředky 2012
nadlimitní Zadáno 20.02.2012 12:00
Informační systém Energetický portál - Etapa I.
nadlimitní Zadáno 11.08.2011 13:30
Informační systém železniční geodézie - podpora provozu a údržba software MGEO_SŽG
VZ malého rozsahu Zadáno
Instalace systémů technické ochrany a speciální techniky v objektech SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
IS APORT
podlimitní Zadáno
Kancelářské potřeby
nadlimitní Zadáno
Kancelářský nábytek pro CSS
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016