Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka PC, NB a LCD 2014 - srpen
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka PC pro CDP
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka zálohovacího SW
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2014 a 2015
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2016
nadlimitní Zadáno
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2017
nadlimitní Zadáno
Dodávky a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC – 2016
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávky elektrické energie (dále jen „EE“) pro resort Ministerstva dopravy (MD) pro rok 2015 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKB“)
nadlimitní Zadáno
Dodávky kancelářských potřeb
nadlimitní Zadáno
Dodávky spojovacího a upevňovacího materiálu pro železniční svršek
nadlimitní Zadáno
Dodávky zemního plynu (dále jen „ZP“) pro resort Ministerstva dopravy (MD) pro rok 2015 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKB“)
nadlimitní Zadáno
Doplnění IS FaMa pro evidenci zásob materiálu o prezentační vrstvu nad zásobami a pohybem materiálu (DIMZAS)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ Břeclav - Brno - ZL 1
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016