Veřejná zakázka: Modernizace osobního výtahu v objektu "Dlážděná"

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00005561
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 770
Systémové číslo: P17V00000761
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace osobního výtahu v objektu "Dlážděná"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je komplexní zajištění výměny stávajícího osobního výtahu za nový, tzv. na klíč (komunikace s příslušnými úřady, demontáž stávajícího zařízení, případné stavební úpravy, montáž nového zařízení, zprovoznění zařízení, předání veškeré dokumentace atd.). Předmětem zakázky je dále i poskytování servisu po dobu poskytnuté záruční doby včetně zajištění veškerých prohlídek a revizí, které jsou vyžadovány legislativou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky