Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava PZS v úseku Mělník - Ústí n.L.Střekov
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.01.2020 03.02.2020 08:00
Monitoring pitných a odpadních vod
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.01.2020 27.01.2020 08:45
Diagnostika a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí u OŘ OVA
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.01.2020 16.01.2020 09:00
Migrace webových prezentací O27
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 14.01.2020 09:45
Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS
nadlimitní Hodnocení 02.01.2020 03.03.2020 09:00
Nákup tuhých paliv pro spalování v energetických zdrojích
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.12.2019 13.01.2020 08:00
Soubor staveb „Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 11:00
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 06.02.2020 09:00
Soubor staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 10:00
Geodetické podklady pro projekt „RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany - Lovosice/Litoměřice“
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 09:00
Velim - Poříčany, BC
podlimitní Zadáno 20.12.2019 14.01.2020 09:00
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 21.01.2020 11:00
Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 09:30
Vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.12.2019 27.01.2020 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 07.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016