Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.11.2020 14.12.2020 08:00
Opravy mechanizace u OŘ 2020 – Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.11.2020 10.12.2020 08:00
Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.11.2020 26.11.2020 09:00
Dřevěné příčné pražce 2021-2023
nadlimitní Zadáno 12.11.2020 14.12.2020 10:00
Brno dolní nádraží PO, SSZT – PD oprava
mimo režim ZZVZ Zadáno 11.11.2020 30.11.2020 09:00
Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku Majetkoprávní příprava staveb v prostředí Správy železnic
nadlimitní Zadávání 11.11.2020
Oprava staničních kolejí v žst. Ústí n. L. západ
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.11.2020 23.11.2020 09:00
Studénka ON - PD
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.11.2020 19.11.2020 10:30
Zvýšení bezpečnosti na přejezdech na trati Domažlice - Planá
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.11.2020 25.11.2020 10:30
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.11.2020 19.11.2020 09:00
Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.11.2020 25.11.2020 11:00
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, a specializovaná údržba speciálních hnacích vozidel MUV 77 006, 009, 013, 015
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.11.2020 24.11.2020 09:00
Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov
nadlimitní Zadáno 06.11.2020 11.12.2020 10:00
Pražcové kotvy 2021
nadlimitní Zadáno 05.11.2020 08.12.2020 12:00
ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.11.2020 26.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016