Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace ŽST Česká Lípa - ZL č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova
VZ malého rozsahu Zadáno
Modernozace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly - ZL č. 6,18,20,27,28,29,30,36,38,41 a 47
podlimitní Zadáno
Nakládka, odvoz, odstranění či využití nebezpečných odpadů 2012
nadlimitní Zadáno 19.03.2012 14:00
Nákup cisternového vozu
nadlimitní Zadáno
Nákup licencí a aktualizace software KROS
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup pneumatik pro HZS SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup software IBM LOTUS DOMINO
nadlimitní Zadáno 08.08.2011 14:00
Nákup technické podpory a licencí antivirového produktu F-Secure
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup technické podpory antivirového produktu F-Secure
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup technologie pro vytvoření zálohovacího centra GŘ SŽDC
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016