Veřejná zakázka: Lehké záchranářské přilby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00008919
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 586
Systémové číslo: P17V00000577
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lehké záchranářské přilby
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 264 ks lehkých záchranářských přileb Graeger HPS 3100 ( dále je"zboží"). Podrobná specifikace zboží je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 063 838 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky