Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky kancelářských potřeb
nadlimitní Zadáno
Dodávky spojovacího a upevňovacího materiálu pro železniční svršek
nadlimitní Zadáno
Dodávky zemního plynu (dále jen „ZP“) pro resort Ministerstva dopravy (MD) pro rok 2015 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen „ČMKB“)
nadlimitní Zadáno
Doplnění IS FaMa pro evidenci zásob materiálu o prezentační vrstvu nad zásobami a pohybem materiálu (DIMZAS)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ Břeclav - Brno - ZL 1
podlimitní Zadáno
DOZ Břeclav – Brno - ZL 2
VZ malého rozsahu Zadáno
"DOZ Česká Třebová - Přerov"
podlimitní Zadáno
DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ Jarměř (mimo) – Stará Paka (mimo) - ZL 1A
podlimitní Zadáno
DOZ Kolín (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)
VZ malého rozsahu Zadáno
DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk, ZL 1 a 2
podlimitní Zadáno
Drobné válené kolejivo - JŘBU
nadlimitní Zadáno
Dýchací přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno
Dýchací přístroje a ochranné masky
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016