Veřejná zakázka: Modernizace taťového úseku Praha Běchovice - Úvaly - ZL č. 19,33,40,42,44,40,51 a 52

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00005299
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 958
Systémové číslo: P17V00000949
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638766

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace taťového úseku Praha Běchovice - Úvaly - ZL č. 19,33,40,42,44,40,51 a 52
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení dodatečných prací na dvanácti stavebních objektech (SO) a jednom provozním souboru (PS), související zejména:
- se zvýšením únosnosti podloží železničního spodku (SO 1302 a 1402), kdy zemní pláň bude zlepšena vápenocementovou stabilizací a navržené konstrukční vrstvy ze štěrkodrti budou v některých úsecích nahrazeny minerální směsí,
- s odstraněním vzrostlých stromů k zaručení bezpečné dohledové vzdálenosti návěstidel, zvýšením únosnosti zemní pláně vápenocementovou stabilizací, zajištění nepropustnosti železničního spodku minerální směsí (SO 1102),
- s odstraněním původních mostních říms mezi kolejí č. 0 a 2 (SO 2001, SO 2301) a kolejí č. 2 a 4 (SO 2103),
- s odstraněním poruchy nosné konstrukce mostu – památkově chráněný objekt, - nátěr zdiva mostu, vysokotlaké silově spojující injektáže trhlin, statické zajištění pomocí helikální výztuže (SO 2100),
- s nevyhovujícím stavem stropní konstrukce podchodu na nástupiště (SO 2102), která bude nahrazena novou stropní deskou, vyřešením odvodnění podchodu,
- s odstraněním podmáčeného a neúnosného podloží v celé délce úpravy komunikace (SO 9113, 9141), a to odtěžením neúnosného podloží, nahrazení vyzískaným štěrkem, založení nových trativodních trub a jejich za)ústění do nové dešťové kanalizace, rozprostření separační geotextilie a návoz štěrku vč. zhutnění na požadované parametry.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 35 524 178 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky