Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dezinfekční ubrousky 2020
mimo režim ZZVZ Hodnocení 16.09.2020 29.09.2020 09:00
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2020 04.11.2020 09:00
Výměna pražců a kolejnic v úseku Moravské Budějovice - Jemnice
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.09.2020 02.10.2020 08:00
Nákup elektroinstalačního materiálu pro OŘ Brno - 2020-2022
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.09.2020 29.09.2020 08:00
Dohled nad EZS u technol. objektů v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 16.09.2020 01.10.2020 08:00
„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.09.2020 08.10.2020 09:00
Praha hl. n. - oprava eskalátorů 3. nástupiště UTZ 01-045, UTZ 01-046 a 4. nástupiště UTZ 01-047 , UTZ 01-048
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.09.2020 25.09.2020 08:00
Zpracování tržeb z turniketů v Žst. Praha hlavní nádraží, Praha Holešovice, Praha Libeň, Praha Smíchov, Kralupy nad Vltavou a Kolín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.09.2020 30.09.2020 09:00
Nákup skladových kontejnerů
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.09.2020 02.10.2020 08:00
Revize železničních kolejových vozů typu Rmms
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.09.2020 12.10.2020 08:00
Oprava propustku v km 142,573 na trati Brno – Vlárský průsmyk
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.09.2020 29.09.2020 08:00
Výstavba TNS Stéblová - BOZP
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.09.2020 30.09.2020 08:30
Dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.09.2020 03.11.2020 09:15
Bylnice technologicko-provozní objekt – vestavba prostor provozního střediska
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.09.2020 12.10.2020 08:00
Zateplení obvodového pláště spádovištního stavědla žst. Olomouc hl. n.
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.09.2020 23.09.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016