Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024
mimo režim ZZVZ Hodnocení 15.04.2024 07.05.2024 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 – KB a kompresoroven
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 15.04.2024 25.04.2024 08:00
Předběžná tržní konzultace: „Dodávka vybavení a zařizovacích předmětů na toalety“
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.04.2024 19.04.2024 08:00
Nová budova CDP VRT Praha
nadlimitní Hodnocení 12.04.2024 24.05.2024 12:00
Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seřaďovací nádraží - Odbočka Babín (mimo) - vypracování projektové dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.04.2024 26.04.2024 08:00
Nákup pásové svahové sekačky
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.04.2024 22.04.2024 09:30
Nákup přepravního kontejneru
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2024 22.04.2024 10:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice – 2. etapa (hala, křídla)_výkon technických dozorů stavebníka (asistentů správce stavby) v profesi pozemní stavby
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 12.04.2024 24.04.2024 10:30
Bílovice nad Svitavou, budova ON – oprava bytové jednotky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2024 29.04.2024 09:00
Nákup kolové svahové sekačky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.04.2024 22.04.2024 09:00
Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 31.05.2024 09:00
Výstavba zastřešení v žst. Aš
mimo režim ZZVZ Hodnocení 11.04.2024 23.04.2024 09:00
Doplnění závor na přejezdu P6259 v km 31,104 na trati Tábor - Písek
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.04.2024 18.04.2024 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Běšiny - Nemilkov
mimo režim ZZVZ Hodnocení 10.04.2024 02.05.2024 09:30
Zřízení EOV v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.04.2024 24.04.2024 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016