Veřejná zakázka: Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001167
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 98
Systémové číslo: P17V00000089
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222799
Počátek běhu lhůt: 29.06.2012
Nabídku podat do: 05.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavby „Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“ . Tato stavba „Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“ je jednou ze souboru staveb IV. mezinárodního železničního koridoru, který zahrnuje úsek tratí ČD z Děčína st. hranice přes Prahu a České Budějovice do Horního Dvořiště st. hranice. Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC k jejichž plnění se ČR zavázala.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 424 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky