Public contract: Nový Hlavák

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 11645
System number: P22V00000486
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-021213
Date of commence: 31.05.2022
Time limit for requests to participate: 15.07.2022 15:00
Tender submit to: 08.09.2023 15:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Nový Hlavák
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem a účelem Zadávacího řízení je získání návrhu urbanistického řešení revitalizace parku Vrchlického sady (Záměr HMP), návrhu architektonického a funkčního/ technického řešení novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova (Záměr DPP) a návrhu architektonického řešení rekonstrukce Nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha (Záměr SŽ)./

The subject and purpose of the Procurement Procedure is to obtain a proposal for an urban design of the revitalisation of Vrchlického sady Park (the Project of the Capital City of Prague), a proposal for an architectural and functional/technical design of the new construction of the tramway line Muzeum – Bolzanova (the Project of the Prague Public Transit Company), and an architectural draft design of the reconstruction of the n
New Terminal Hall of the Prague Main Railway Station (the Project of Správa železnic)

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: the competitive dialogue procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Správa železnic v zastoupení AK HAVEL & PARTNERS s.r.o.
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses