Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nový Hlavák
Odesílatel Kamila Kulhánková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 21:40:02
Předmět Vysvětlení č. 2/ Explanation No. 2

Vysvětlení č. 2/ Explanation No. 2


Přílohy
- EXPLANATION OF THE TENDER DOCUMENTATION No.2.pdf (157.99 KB)
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_v02.pdf (157.01 KB)