Veřejná zakázka: GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000451
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 345
Systémové číslo: P17V00000336
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 480524

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: GSM-R v úseku Ostrava – st. hr. SR a Přerov – Č. Třebová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem tohoto řízení je doplnění stávajících provozních souborů o nové položky, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr zadávací dokumentace a vícepráce na stávajících položkách výkazu výměr. Vše vychází ze Změnového listu č. 2 stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 314 538 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky