Veřejná zakázka: EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 1 (PS 111)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000223
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 606
Systémové číslo: P17V00000597
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín - ZL č. 1 (PS 111)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dodatečné stavební práce vzniklé v souvislosti s realizací stavby "EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín" (ZL č. 1 - PS 111).
V rámci PS 111, ŽST Ostrava hl. n., úpravy SZZ, výše uvedené stavby, má dojít k náhradě stávajících kolejových obvodů za nové úseky počítačů náprav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 421 875 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky