Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu (ZL č. 55)
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2019 01.08.2019 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Olomouc - Blatec
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2019 14.08.2019 08:30
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Prosenice
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.07.2019 15.08.2019 08:30
Jednání se zástupci Českých drah, a.s. v návaznosti na vypracovanou metodiku pro ocenění určených pozemků a jejich indikativní nacenění - projekt ÚMVŽST
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 08.08.2019 08:45
Ekologická likvidace dřevěných pražců u OŘ Hradec Králové 2019 - 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2019 12.08.2019 08:00
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II.
nadlimitní Zadáno 22.07.2019 29.08.2019 10:00
Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín - Obrnice
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2019 12.08.2019 09:00
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu ST Karlovy Vary
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.07.2019 13.08.2019 08:00
Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.07.2019 16.08.2019 10:30
LCD 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 01.08.2019 08:45
Plánované revize a opravy železničních vozů SEE 2019
mimo režim ZZVZ Zadáno 18.07.2019 14.08.2019 09:00
Náhradní výsadba k.ú. Kateřinky u Opavy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 31.07.2019 09:00
Dřevěné výhybkové pražce 2019
nadlimitní Zadáno 17.07.2019 20.08.2019 10:00
Oprava traťového úseku Hořice v P. - Ostroměř
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.07.2019 07.08.2019 08:00
Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě; Rekonstrukce centrální části tranzitní telefonní sítě
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.07.2019 08.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016