Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 03.02.2021 19.02.2021 10:30
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 – 2022 - SSZT Pz
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 24.02.2021 09:00
MapInfo Pro CZ – maintenance na 3 roky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 03.02.2021 11.02.2021 08:30
Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.02.2021 19.02.2021 09:00
Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.02.2021 17.02.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H.Dvořiště st.hr. - Č.Budějovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.02.2021 24.02.2021 13:00
Rekonstrukce přejezdu P2331 v km 3,900 trati Louny – Rakovník a rekonstrukce PZS s doplněním závor
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.02.2021 22.02.2021 13:00
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy a specializovaná údržba speciálního hnacího vozidla MUV 71.1 – 011
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.02.2021 24.02.2021 08:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.02.2021 01.03.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdech P1926 a P1930 trati Žatec – Obrnice
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.02.2021 08.03.2021 09:00
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.02.2021 11.02.2021 10:30
Oprava TV v žst. Holkov a TT Velešín
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.02.2021 11.02.2021 09:00
Poskytování stěhovacích služeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.01.2021 11.02.2021 09:00
Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.01.2021 19.02.2021 08:30
Oprava výhybek v žst. Kutná Hora
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.01.2021 12.02.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016