Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Štramberk
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.09.2020 23.09.2020 09:30
Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha
nadlimitní Zadáno 08.09.2020 12.10.2020 08:00
Břeclav SEE – oprava (vnitřní a vnější úpravy)
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.09.2020 30.09.2020 09:00
TERMINÁL PRAHA VÝCHOD
nadlimitní Vyhodnoceno 07.09.2020 30.11.2020 17:00
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2020-2022
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.09.2020 23.09.2020 09:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Dětřichov n. B.
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.09.2020 21.09.2020 09:00
Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí –Velvary v km 4,000 – 5,500
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.09.2020 22.09.2020 09:00
Údržba, opravy a odstraňování závad SSZT
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2020 25.09.2020 08:00
Zrušení přejezdů km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187 (P1664) trati České Budějovice - Černý Kříž
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2020 23.09.2020 09:00
Obvod OŘ – JMK – Oprava a údržba elektroinstalace – Kounicova 26 (oprava světel)
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2020 21.09.2020 09:00
Oprava výhybek v žst. Znojmo
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.09.2020 17.09.2020 09:00
Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2020 17.09.2020 09:00
Doplnění závor na přejezdu P7611 v km 3,887 trati Kostelec na Hané – Olomouc hl.n.
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2020 16.09.2020 09:00
Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2020 17.09.2020 09:00
„Rekonstrukce výpravní budovy žst. Pardubice“ - 1. etapa (výšková část + střed)
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.09.2020 18.09.2020 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016