Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC (TPI)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.06.2020 17.06.2020 13:00
Brno Kounicova ADM – oprava (zřízení spisoven 3.PP)
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.06.2020 23.06.2020 09:00
Pravidelný servis a dezinfekce klimatizací v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 08:00
Oprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Nedvědice
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.06.2020 26.06.2020 08:00
Zrušení závorářského stanoviště Šárovcova Lhota
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2020 18.06.2020 10:00
Dodávka paliva pro kotelny v obvodu OŘ Olomouc 2020/2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2020 19.06.2020 08:00
Žádost o předběžnou tržní konzultaci ve věci přípravy zadávacích podmínek na veřejnou zakázku „Tisk, distribuce a prodej knižních jízdních řádů pro rok 2021“
mimo režim ZZVZ Zadávání 04.06.2020 26.06.2020 10:00
Dodávka mostní inspekční jednotky pro diagnostiku mostních objektů
nadlimitní Zadáno 03.06.2020 01.09.2020 10:00
Oprava PZS v úseku Úpořiny - Chotiměř
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 08:00
Oprava PZS na přejezdu P2351 v km 34,357 v úseku Hřivice - Domoušice
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.06.2020 15.06.2020 08:00
Úklidové služby v administrativní budově OŘ Ostrava - ul. Muglinovská 1038/5
mimo režim ZZVZ Zadáno 02.06.2020 12.06.2020 10:00
Soubor staveb "Doplnění závor na přejezdu P5460 v km 25,817 trati Jaroměř - Trutnov hl.n." a "Doplnění závor na přejezdu P5462 v km 26,610 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.“
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2020 23.06.2020 10:30
Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Plzeň - Cheb
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň - Cheb
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2020 19.06.2020 09:00
Údržba a podpora provozu aplikace "Žádankový systém"
mimo režim ZZVZ Zadáno 01.06.2020 09.06.2020 12:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016