Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba PZS přejezdu P6741 v km 29,885 trati Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2021 25.03.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi fáze přípravy (u staveb P+R) a realizace na stavby „IN1 JARO 2021 UNL"
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Nákup a dodávka nářadí pro údržbu ŽDC - 2021/2022 OŘ OVA
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2021 09.03.2021 09:00
Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba a Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Třešť ON – PD oprava
mimo režim ZZVZ Zadáno 25.02.2021 17.03.2021 09:00
Oprava kolejí a výhybek v žst. Volyně
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2021 22.03.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdech P6777 v km 0,345 a P6780 v km 1,363 trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2021 22.03.2021 08:30
Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 23.03.2021 09:00
České Budějovice nádražní budova – vymístění parovodu z budovy
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 17.03.2021 10:00
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová, BOZP
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 08.03.2021 08:00
Soubor staveb: A.Dopl. závor na přej. P6696 v km 2,367,P6699 v km 5,089 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.;B.Rek. PZS přej. P6703 v km 7,244 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.;C.Dopl. závor na přej. P6737 v km 27,618, P6749 v km 37,861 tr. Suchdol n.O.–Budišov n.B.
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 24.03.2021 09:00
Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 23.02.2021 05.03.2021 09:45
Výstavba provizorní lávky v žst. Praha – Bubny
mimo režim ZZVZ Zrušeno 22.02.2021 08.03.2021 08:00
Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice
nadlimitní Zadáno 22.02.2021 25.03.2021 10:30
Oprava TV v úseku Bohumín - Bohumín Vrbice
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.02.2021 05.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016