Zakázka: Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová - BOZP

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14336
Systémové číslo: P24V00000158
Evidenční číslo zadavatele: 64024007
Datum zahájení: 12.02.2024
Nabídku podat do: 22.02.2024 12:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová - BOZP
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v realizační fázi stavby s názvem „Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Zadavatel tímto zároveň sděluje, že nemá vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy