Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Soubor staveb „Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 11:00
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 06.02.2020 09:00
Soubor staveb „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 1. kolej“ a „Zvýšení stability skalních masívů v km 333,500 – 335,340 v úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem, 2. kolej“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 10:00
Geodetické podklady pro projekt „RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany - Lovosice/Litoměřice“
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 09:00
Velim - Poříčany, BC
podlimitní Zadáno 20.12.2019 14.01.2020 09:00
Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko“
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 21.01.2020 11:00
Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 09:30
Vypracování projektové dokumentace „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov"
mimo režim ZZVZ Hodnocení 20.12.2019 27.01.2020 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc-Řepčín
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 07.02.2020 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 09:00
Provádění revizí elektrických zařízení OŘ HK 2020 (SEE, SPS, SMT)
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 17.01.2020 09:00
Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 09.01.2020 09:00
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.
nadlimitní Zadáno 20.12.2019 12.03.2020 09:00
Oprava propustků v úseku Lubenec - Žlutice-PD
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 09.01.2020 08:00
Oprava měřicí diagnostiky v žst. Krasíkov, Rudoltice
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.12.2019 20.01.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016