Veřejná zakázka: Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14322
Systémové číslo: P24V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 63924001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006235
Datum zahájení: 06.02.2024
Nabídku podat do: 14.03.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice - Telnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice – Telnice dle projektové dokumentace, zpracování Realizační dokumentace stavby pro část zabezpečovacího zařízení a vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetické části. Stavba zahrnuje obnovu technologie staničního zabezpečovacího zařízení, náhradu traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Sokolnice-Telnice – Brno-Chrlice a náhradu 2 mechanických přejezdových zařízení za světelná. Současně dojde ke zrušení koleje č. 7 včetně výhybky č.8, náhradě výhybek č. 7 a č. 10 kolejovými poli, zrušení vlečkové koleje vlečky VKS PaP a.s. přes silnici č. III/4176, doplnění elektrického ohřevu výměn, obnově osvětlení stanice a doplnění informačních zařízení.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále také jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce. . Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření dvou smluv – Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování součinnosti.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 163 528 007 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město
 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky