Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava FKZ 1 TNS Mýto
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.03.2021 09.04.2021 09:30
Zrušení přejezdu P5926 v km 20,828 na trati Kolín - Ledečko
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 30.03.2021 15.04.2021 09:00
Prodloužení podchodu v ŽST Chodov
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 30.03.2021 13.04.2021 09:00
Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Rýmařov
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.03.2021 19.04.2021 09:00
Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.03.2021 14.04.2021 09:00
Evidence externích uživatelů portálu Správy železnic
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.03.2021 12.04.2021 10:00
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021 - PD propustků na TÚ 1961 a 1971
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.03.2021 13.04.2021 10:30
Oprava mostu na trati Praha-Krč (mimo) - Praha-Modřany (včetně) - vypracování projektové dokumentace
mimo režim ZZVZ Zadáno 30.03.2021 13.04.2021 08:00
Velim ON - oprava
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace „Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice – Kunčice nad Labem“
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.03.2021 15.04.2021 08:00
Provedení dezinfekce studní včetně kráceného rozboru v obvodu OŘ Praha
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.03.2021 21.04.2021 08:00
Oprava trati v úseku Nemanice - Číčenice
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 09:00
Prohlídky a zkoušky UTZ v provozu v obvodu SSZT Olomouc 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 08:30
Nákup elektromateriálu pro údržbu, opravy a provoz elektrických zařízení
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 29.03.2021 16.04.2021 08:00
Oprava výhybek v žst. Krnov
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 26.03.2021 13.04.2021 09:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016