Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2021 27.04.2021 08:00
Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.04.2021 28.04.2021 10:00
Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.04.2021 07.05.2021 09:00
85 010 – Nákup licencí a technické podpory antivirového produktu F-Secure
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.04.2021 03.05.2021 08:30
Oprava propustku v km 120,430 v úseku Obrnice - Most
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 13.04.2021 26.04.2021 08:00
Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zlonice a Klobuky v Čechách - projekt
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2021 22.04.2021 08:00
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.04.2021 29.04.2021 11:00
Oprava záložních zdrojů OŘ Plzeň 2021/2022
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2021 21.04.2021 09:00
Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 15,054
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 12.04.2021 27.04.2021 11:00
Výstavba PZS přejezdu P5387 v km 12,607 trati Hradec Králové – Turnov
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2021 26.04.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace „Oprava kolejí a výhybek v žst. Hodkovice nad Mohelkou“
mimo režim ZZVZ Zadáno 12.04.2021 30.04.2021 08:00
Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)
nadlimitní Hodnocení 12.04.2021 13.05.2021 09:00
Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Choceň - Litomyšl
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.04.2021 12.05.2021 08:00
Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)
nadlimitní Hodnocení 12.04.2021 18.05.2021 09:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP a podpora TDI na stavbách OŘ Brno
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.04.2021 21.04.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016