Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2021 18.03.2021 13:00
Výstavba TT Třebušice
nadlimitní Hodnocení 08.03.2021 08.04.2021 10:00
Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa
nadlimitní Hodnocení 08.03.2021 12.05.2021 09:00
Oprava mostů na trati Velká Bystřice – Domašov mosty v km 9,505 a 14,617
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.03.2021 18.03.2021 08:00
Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2021 22.03.2021 11:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 VnL + TECH"
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2021 24.03.2021 08:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 PHA2"
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2021 24.03.2021 10:00
Koordinátor BOZP v realizaci a P + R „IN1 JARO 2021 PHA1 + UNL"
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.03.2021 24.03.2021 13:00
Prodloužení podchodu v ŽST Benešov
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 05.03.2021 30.03.2021 11:00
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
mimo režim ZZVZ Hodnocení 05.03.2021 17.03.2021 11:00
Soubor staveb: 1. Dopl. závor na PZS (P4192) v km 5,500 tr. Hanušovice – Staré Město p. S.; 2. Dopl. závor na PZS (P4352) v km 13,108 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku; 3. Dopl. závor na PZS (P4372) v km 23,468 tr. Lip. Láz. – Javorník ve Slezsku
mimo režim ZZVZ Hodnocení 04.03.2021 30.03.2021 09:00
Repase 82 ks redukčních ventilů dýchacích přístrojů Dräger PA 94+
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.03.2021 11.03.2021 09:00
Nakládka, odvoz, odstranění či využití dřevěných pražců - OŘ OVA 2021-2023
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 09:00
Nákup SW licencí s podporou pro evidenci odpadů - odpadové hospodářství
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.03.2021 05.04.2021 10:00
Oprava staničních kolejí v žst. Bílina
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 04.03.2021 15.04.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016