Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava MŘS trafostanic uzel Přerov
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.09.2021 04.10.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace: Žádost ve věci přípravy zadávacích podmínek na uzavření rámcové dohody ve věci "Kontrola emisí, užití energií a technického stavu tepelných zdrojů"
mimo režim ZZVZ Zadávání 15.09.2021
Pravidelný servis, revize a údržba vzduchotechniky a zdravotně technických instalací objektu CDP Praha 2021-2025
mimo režim ZZVZ Zadáno 15.09.2021 29.09.2021 09:00
Koordinátor BOZP rel. + P+R - IN2 PLZEŇ LÉTO stavební sezona 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Ústí n. L. – akce BOZP 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.09.2021 22.09.2021 09:00
Odstranění škod po tornádu v odvětví ST - PHS
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.09.2021 04.10.2021 08:00
Oprava vodovodních přípojek v obvodu OŘ UNL - akce BOZP 2021
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021 21.09.2021 09:00
Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně)
mimo režim ZZVZ Hodnocení 13.09.2021 30.09.2021 09:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Liberec a Most
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021 20.09.2021 11:00
Technická výpomoc - zaměření mapových podkladů vybraných železničních stanic ve Správě tratí Pardubice a Jihlava
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.09.2021 20.09.2021 09:00
Oprava mostních objektů na trati Vamberk - Rokytnice v Orl. h.
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.09.2021 22.09.2021 09:00
Opravy zařízení UTZ (tlakové nádoby, vnitřní plynovody) v obvodu OŘ OLC
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.09.2021 22.09.2021 08:00
Předběžná tržní konzultace k VZ "Informační systém pro cestující"
nadlimitní Zadávání 10.09.2021
Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků v obvodu OŘ Praha 2021 - 2025
mimo režim ZZVZ Hodnocení 09.09.2021 24.09.2021 08:00
Nákup nerezových termosek
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2021 21.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016