Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
31072 Dopravní deník
VZ malého rozsahu Zadáno
32011 ComposT – databáze složení vlaků
VZ malého rozsahu Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
nadlimitní Zadáno
34040 Graficko technologická nadstavba
VZ malého rozsahu Zadáno
83040 – Nákup technické podpory IBM Lotus Domino
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 18.03.2021 09:00
Soubor 3 staveb Výstavba PZS přejezdu „A: P4416 v km 7,578“ „B: P4417 v km 8,777“ C: P4429 v km 16,877“ trati Osoblaha – Třemešná ve Slezsku
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 29.03.2021 09:00
Opravy mechanizace u OŘ Ostrava 2021 - Oprava montážních tažených vozů pro opravy trakčního vedení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 09.03.2021 09:45
Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 15.03.2021 09:00
Leština u Světlé SSZT, SEE, PO - oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 01.03.2021 18.03.2021 09:00
Oprava TV v žst. Český Brod
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Doplnění závor na přejezdu P2095 v km 3,140 úseku Řetenice - Úpořiny
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Oprava mostů na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 08:00
Oprava TV v úseku Prostějov - Vrbátky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 08:00
Rámcová dohoda - údržba speciálních hnacích vozidel MTW 100
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 26.02.2021 11.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016