Veřejná zakázka: 34040 Graficko technologická nadstavba

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003825
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 137
Systémové číslo: P17V00000128
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 34040 Graficko technologická nadstavba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby, které spočívají v rozvoji aplikace 34040 GTN, včetně případné obnovy HW nutného k provozování aplikace po nasazení rozvojem vzniklé nové verze aplikace a v poskytnutí objednateli práva k užívání díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - výjimka ze zákona
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 995 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky