Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba povrchů veřejných prostor v obvodu OŘ Ostrava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 31.07.2020 17.08.2020 09:30
Oprava kolejí a výhybek v žst. Kopidlno
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 08:00
Oprava provozních objektů v obvodu OŘ Ostrava – doplnění ochrany zastřešení nástupišť Opava východ, Frýdek Místek, Český Těšín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 09:00
Nákup 60 ks odpadkových košů na směsný odpad
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 09:00
Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město - BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 11.08.2020 08:00
Podivín ON – PD oprava
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 09:00
Vimperk ON – Oprava VB – projektová dokumentace
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 10:00
Oprava TNS Rudoltice
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2020 21.08.2020 08:00
Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2020 12.08.2020 10:30
Šroubový kompresor
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2020 12.08.2020 09:00
Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka nad Odrou na traťový úsek odb.Odra – Ostrava Svinov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2020 12.08.2020 08:30
Rekonstrukce kotelny včetně rozvodů a úpravy elektroinstalace na TO Č. Krumlov
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 29.07.2020 13.08.2020 09:00
Oprava tratě v úseku Rožná – Nedvědice IV. Etapa
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 10.08.2020 08:00
Nákup drtičky větví
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 19.08.2020 08:00
Oprava trati v úseku Lipová Lázně - Javorník ve Sl.
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 19.08.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016