Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hradec Králové SSM – oprava (zpevněné plochy)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 07.08.2020 08:00
Malé Svatoňovice ON - oprava (výplně otvorů, VPP, ZTI, střešní konstrukce)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 11.08.2020 09:00
Litvínov ON - opravy (VPP, fasáda, střecha)
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 12.08.2020 09:00
Dodávka užitkového vozidla
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 28.07.2020 17.08.2020 08:00
Nákup vysokotlakého mycího zařízení
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.07.2020 14.08.2020 08:00
„Skrochovice ON“ a „Skrochovice ON – zlepšení energetické bilance budovy“
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.07.2020 10.08.2020 09:00
Oprava mostu v km 169,517 tratě Znojmo - Okříšky
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 27.07.2020 06.08.2020 08:00
Oprava kolejí a výhybek v žst. Hradec nad Moravicí
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.07.2020 07.08.2020 09:00
Kolinec ON – oprava výpravní budovy
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.07.2020 11.08.2020 09:00
Modernizace železničního uzlu Pardubice,BOZP
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.07.2020 05.08.2020 09:00
Nákup univerzálního kolového traktoru s příslušenstvím
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.07.2020 05.08.2020 08:00
Žst. Strančice – oprava 4ks kabin výtahů včetně vstupních portálů
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 24.07.2020 06.08.2020 10:00
Oprava trati v úseku Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2020 19.08.2020 08:00
Výměna pražců a kolejnic v úseku Č. Kříž - Volary
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2020 18.08.2020 09:00
Revize ochran na napájecích stanicích
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 23.07.2020 11.08.2020 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016