Veřejná zakázka: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001169
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 99
Systémové číslo: P17V00000090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 222891
Počátek běhu lhůt: 29.06.2012
Nabídku podat do: 07.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ je upravit tuto stanici s cílem dosáhnou co nejvyšší traťové rychlosti a dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, průjezdného průřezu Z-GC a traťové třídy zatížení D4 UIC. Dalšími cíly stavby je modernizace zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a trakčního vedení podle zásad modernizace železničních koridorů, zajištění napájení technologií a stanice. Stanice bude plně peronizována nástupišti s mimoúrovňovým přístupem, a to i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro minimalizaci vlivu hluku na okolní zástavbu bude trať vybavena protihlukovými stěnami (PHS) a vybrané obytné domy pak individuálními protihlukovými opatřeními (IPO). V současné době je přes třebovské zhlaví stanice dvěmi úrovňovými železničními přejezdy vedena místní komunikace do Kerhartic, na kterou je napojena i stávající výpravní budova uprostřed kolejiště stanice. Cílem stavby je oba železniční přejezdy zrušit a pro chodce a cyklisty nahradit podchodem pro pěší. Pro silniční vozidla bude v rámci stavby realizováno nové přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením k novému přednádraží a do Kerhartic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 437 176 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky