Veřejná zakázka: DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00008205
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1032
Systémové číslo: P17V00001023
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou dodatečné práce, spojené se zvýšením funkčnosti dispečerských pracovišť a přehlednějším uspořádáním dispečerských sálů (PS 101 CDP Praha, Beroun (mimo) – Cheb (mimo), zapracováním staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Ejpovice do zobrazení DOZ (PS 111 Úprava SZZ pro DOZ v úseku Beroun – Rokycany) a doplněním přenosové cesty, pro zajištění optického propojení všech prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení mezi jednotlivými skříněmi a jednotlivými technologickými místnostmi v celé přenosové cestě (PS 202 Úprava a doplnění přenosového systému).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 368 063 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky