Veřejná zakázka: Dodávky a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC – 2016

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00010308
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1107
Systémové číslo: P17V00001098
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky a pokládky koberců pro potřeby GŘ SŽDC – 2016
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání a pokládka nových koberců včetně vyspravení podlahových ploch, přípravy podkladů a odvozu starých koberců a jejich následné ekologické likvidace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky